ΑΜΙΑΝΤΟΣ.

ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ.

ΦΙΛΛΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ.