ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ.