ΚΛΕΙΔΙΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΙΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΙΚΙΩΝ ΑΠΛΑ ΜΕ 1,00.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 4,00 ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΖΜΕΝΗΣ ΜΕ 5,00

ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 3,00 ΚΑΙ ΠΟΛΑ ΑΛΛΑ ΠΑΛΕΟΥ ΤΙΠΟΥ.