ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.