ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΝ.

ΣΦΙΧΤΗΡΕΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΣΦΙΧΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΟΛΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.