ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΥ

ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΙΝΤΙΡΙΟΥ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΙΛΕΦΟΝΑ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΙΝΤΙΡΙΟΥ.