ΣΙΦΩΝΙΑ.

ΠΑΤΟΣΙΦΩΝΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΣΙΦΩΝΙΑ ΠΑΤΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ.