ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΤΟΧΗ