ΟΥΠΑ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.