ΜΠΟΥΡΙΑ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΠΙΡΑΛ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ.