ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ.

ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΤΕΣ ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΚΟΣΚΙΝΑ.

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΟΛΑ ΧΡΟΜΑΤΑ.