ΤΡΟΜΠΕΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΧΟΝΑΚΙΑ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΜΠΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΕΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΙΑ.