ΚΟΥΒΑΔΕΣ

ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΟΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΚΑΦΕΣ ΡΟΥΧΟΝ.