ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΗΛΙΑ ΑΠΟ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ.