ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΦΗΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΙΚΗΛΙΑΣ.

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΣ 2Μ 3Μ 4Μ 5Μ 6Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ.